Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

Serdecznie zapraszamy na Seminarium zawierające prezentację narzędzi i rozwiązań dot. tworzenia miejsc pracy, pozyskiwania pracowników oraz dofinansowania.

W imieniu Członka ZPPZ Lewiatan, Centrum Innowacji Edoradca, serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję dotyczącą możliwości pozyskania dotacji unijnych pt.: Jak pozyskać środki unijne na rozwój przedsiębiorstw.

Z przyjemnością informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan uruchomili nabór projektów, których celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Jak co roku, 26 lipca, odbył się imieninowy rejs charytatywny U Anny na imieninach. Tradycyjnie, zamiast imieninowych kwiatów, goście przynieśli wyprawki dla dzieci z domów dziecka w Stargardzie.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na Seminarium zawierające prezentację narzędzi i rozwiązań dot. tworzenia miejsc pracy, pozyskiwania pracowników oraz dofinansowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zachodniopomorskim Dniu Instrumentów Inżynierii Finansowej. Szczegółowe informacje na stronie www.zdiif2016.pl.

Wprowadzenie jednej umowy o pracę, wydłużenie trwania umów na okres próbny, określenie przejrzystych i prostych zasad rozwiązywania umowy o pracę, ograniczenie grup pracowników podlegających szczególnej ochronie przed zwolnieniem, ułatwienie wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku porzucenia pracy – to niektóre propozycje przygotowane przez Konfederację Lewiatan, a zawarte w rekomendacjach na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy.

Opinie

Konfederacja Lewiatan apeluje do ministerstwa finansów o szybkie wydanie interpretacji ogólnej dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej. Wzbudza on nadal wiele wątpliwości, np. czy jest zgodny z dyrektywą VAT. Ich rozstrzygnięcie jest ważne dla przedsiębiorców.

W lipcu wskaźnik PMI Polskiego Sektora Przemysłowego spadł do poziomu 50,3 z 51,8 w czerwcu i 52,1 w maju br. Był to najsłabszy wynik od września 2014 r. – podał Markit. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało pełną listę darmowych leków, które od 1 września seniorzy będą mogli nabyć całkowicie bezpłatnie. Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego pozytywnie oceniają projekt listy leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Projekty

Dobiega końca projekt „PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw”, realizowany przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan (Lider Projektu) w partnerstwie z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz hiszpańską firmą AC&G S.A. z Madrytu.

CSR, choć na ogół rozpatrywany w kontekście dużych przedsiębiorstw, może być także strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności MŚP w różnych obszarach. O tym w dzisiejszym wydaniu Kuriera Szczecińskiego (18.12.2014).

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".