Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

12 października w Filharmonii Szczecińskiej odbędą się pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców. To wydarzenie skierowane jest zarówno do osób planujących zmianę pracy, jak również do młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej i giełdzie kooperacyjnej w Niemczech w dniach 24–26.09.2017 dla firm z sektora spożywczego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zachodniopomorskim Dniu Instrumentów Inżynierii Finansowej. Szczegółowe informacje na stronie www.zdiif2016.pl.

Wprowadzenie jednej umowy o pracę, wydłużenie trwania umów na okres próbny, określenie przejrzystych i prostych zasad rozwiązywania umowy o pracę, ograniczenie grup pracowników podlegających szczególnej ochronie przed zwolnieniem, ułatwienie wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku porzucenia pracy – to niektóre propozycje przygotowane przez Konfederację Lewiatan, a zawarte w rekomendacjach na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy.

W imieniu Członka ZPPZ Lewiatan – Edoradca – serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję dotyczącą możliwości pozyskania dotacji unijnych pt.: Jak pozyskać środki unijne na rozwój przedsiębiorstw.

Z przyjemnością informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan uruchomili nabór projektów, których celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

W liście wystosowanym do wicepremiera Mateusza Morawieckiego Konfederacja Lewiatan nie zgadza się z jego stwierdzeniem, które padło na spotkaniu z przedsiębiorcami w Opolu, że poprzez rozproszenie, głos polskich organizacji pracodawców jest zupełnie niesłyszalny w Brukseli i słabo słyszalny w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana, czyli projekcie, w którym bazując na najlepszych wzorcach organizacji uczącej się, dzielimy się nawzajem wiedzą i doświadczeniem. We wrześniu zapraszamy na jednodniowe szkolenia z zakresu zarządzania zmianą – w Szczecinie i Łobzie.