"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

12 października w Filharmonii Szczecińskiej odbędą się pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców. To wydarzenie skierowane jest zarówno do osób planujących zmianę pracy, jak również do młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej i giełdzie kooperacyjnej w Niemczech w dniach 24–26.09.2017 dla firm z sektora spożywczego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Informacje prasowe

"Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy" opublikowany 24 października przez WUP w Szczecinie zasypuje statystykami dotyczącymi rynku pracy. Diagnozuje m.in. popyt na pracę w województwie zachodniopomorskim oraz nakreśla oczekiwania pracodawców wobec kandydatów na pracowników.

W nawiązaniu do wyników opublikowanego wczoraj,  raportu NBP "Badanie Ankietowe Rynku Pracy 2012", należy podkreślić, że pracodawcy, mimo spowolnienia gospodarczego, robią wszystko, żeby utrzymać zatrudnienie w firmach.

Jak promować pozytywny wizerunek przedsiębiorców? Na przykład organizując konkurs, którego celem jest pokazanie przedsiębiorców, którzy mogą się pochwalić  wybitnymi dokonaniami biznesowymi, a także są społecznie zaangażowani i stale podnoszą standardy zarządzania zasobami ludzkimi.

Lokalne media obiegła historia Pana Jarka Malejewskiego, założyciela inicjatywy pn. Cafe Rower. 

Kobiety w ciąży powinny mieć możliwość świadczenia pracy z domu lub w formie telepracy, a także zmieniony zakres obowiązków.  Wtedy fikcyjne zwolnienia lekarskie i absencje chorobowe przestaną dezorganizować pracę firm.

W nawiązaniu do informacji na temat lawiny upadłości firm, która obiegła media w dniu 06.09.2012 r., Prezeska Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan – Anna Kornacka wystosowała krótki komentarz.