"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

12 października w Filharmonii Szczecińskiej odbędą się pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców. To wydarzenie skierowane jest zarówno do osób planujących zmianę pracy, jak również do młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej i giełdzie kooperacyjnej w Niemczech w dniach 24–26.09.2017 dla firm z sektora spożywczego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Informacje prasowe

Przepis, który nie pozwala zwolnić pracownika w okresie czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie chroni przed utratą pracy, a wręcz przeciwnie, skłania pracodawców do redukcji zatrudnienia.

Niespełna 13 proc. mikro, małych i średnich firm planuje w 2012 r. zwiększyć zatrudnienie. Jednocześnie prawie 9 proc. zakłada zwolnienia pracowników. Absolutna większość – 78,1 proc. – zamierza utrzymać zatrudnienie, jeżeli warunki w gospodarce im na to pozwolą.

Ustalenia Komitetu Stabilności Finansowej przyjęte na czwartkowym (16.08) posiedzeniu koncentrują się na siedmiu rekomendacjach wobec tzw. instytucji parabankowych. W opinii Lewiatana nie uzdrowią one sytuacji, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej ją skomplikują.

ZPPZ Lewiatan przypomina, że pobieranie jakichkolwiek opłat za pośrednictwo pracy jest nielegalne. W Internecie pojawiają się jednak ogłoszenia fałszywych agencji zatrudnienia, które próbują wyłudzić pieniądze od klientów.

Mało optymistyczne wiadomości dotyczące gospodarki, którymi bombardowani są przedsiębiorcy, przełożyły się na tematy rozmów podczas Śniadania Biznesowego Lewiatana w dniu 26 lipca 2012 r.

Premier Donald Tusk, po dymisji ministra rolnictwa zapowiedział odpolitycznienie spółek skarbu państwa. Tymczasem...