"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

12 października w Filharmonii Szczecińskiej odbędą się pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców. To wydarzenie skierowane jest zarówno do osób planujących zmianę pracy, jak również do młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej i giełdzie kooperacyjnej w Niemczech w dniach 24–26.09.2017 dla firm z sektora spożywczego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Projekty

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. realizuje projekt, którego celem jest poprawa jakości świadczonych usług 30 zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora MMŚP z branż strategicznych.

Celem projektu jest zwiększenie adekwatności i efektywności procesów uczenia osób w wieku 50+ przez opracowanie metodologii przygotowania osób w wieku 50+ do pracy trenerskiej i coachingowej na rzecz osób w zbliżonym wieku.

Projekt ZPPZ Lewiatan pn. „Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach konkursu „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”. Projekt zostanie dofinansowany kwotą 967 449,27 zł.

ZPPZ Lewiatan otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1 780 000 złotych na realizację projektu CSR- nowoczesny wizerunek przedsiębiorstwa.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla kadry menadżerskiej oraz pracowników działów kadr i HR, tym samym udzielamy wsparcia dalej opisanym projektom.

Do tej pory w woj. zachodniopomorskim ani w żadnym innym regionie kraju nie istniał ujednolicony i systemowy model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych poprzez zarządzanie dialogiem społecznym.