"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

12 października w Filharmonii Szczecińskiej odbędą się pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców. To wydarzenie skierowane jest zarówno do osób planujących zmianę pracy, jak również do młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej i giełdzie kooperacyjnej w Niemczech w dniach 24–26.09.2017 dla firm z sektora spożywczego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Projekty

PARP realizuje projekt Instrument Szybkiego Reagowania, skierowany do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego.

Wspieramy projekt „Re:start”, którego celem jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz utrzymania restarterów na rynku pracy oraz wzrost liczby nowych założonych przez nich firm.

Celem projektu jest wyposażenie publicznych służb zatrudnienia w skuteczne narzędzia pracy z osobami 50+. Projekt trwa od 01.06.2012 do 28.02.2015.

Celem projektu jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców. Trwa on od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku.

Projekt miał na celu wypromowanie idei flexicurity wśród pracodawców, pracownic i pracowników, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i społeczności lokalnej w województwie zachodniopomorskim.

PROGRESSUS to projekt, który dotyczy problemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Miejscem testowania jest województwo zachodniopomorskie, miejscem upowszechniania cała Polska.