Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

12 października w Filharmonii Szczecińskiej odbędą się pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców. To wydarzenie skierowane jest zarówno do osób planujących zmianę pracy, jak również do młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej i giełdzie kooperacyjnej w Niemczech w dniach 24–26.09.2017 dla firm z sektora spożywczego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Poniżej można pobrać dokumenty dotyczące zapytania ofertowego:

  1. Rozeznanie rynku
  2. Załącznik nr 1 – Oferta Cenowa
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
  4. Załącznik nr 3 – Deklaracja dyspozycyjności
  5. Załącznik nr 4 – Spełnienie kryteriów

Szczecin, 5 maja 2017 r.

 

Logotypy

Szczecin, 5 maja 2017r.

Szczecin, 5 maja 2017r.