Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

12 października w Filharmonii Szczecińskiej odbędą się pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców. To wydarzenie skierowane jest zarówno do osób planujących zmianę pracy, jak również do młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej i giełdzie kooperacyjnej w Niemczech w dniach 24–26.09.2017 dla firm z sektora spożywczego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Biuletyn ZPPZ Lewiatan - 2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan pojawia się w każdy poniedziałek. Znajdują się w nim przedruki stałej rubryki Lewiatan komentuje w Kurierze Szczecińskim oraz głos naszych ekspertów w postaci komentarzy do wydarzeń, które bezpośrednio lub pośrednio dotknęły przedsiębiorców w danym tygodniu.

Pojawiają się też profile nowych firm i instytucji przyjętych do naszego lewiatanowego grona. W Biuletynie umieszczamy także informacje na temat organizowanych lub objętych patronatem ZPPZ Lewiatan konferencji, spotkań i szkoleń, a także inne ważne informacje dotyczące aktywności ZPPZ Lewiatan oraz Konfederacji PKPP Lewiatan.

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 42(74)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 41(73)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 40(72)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 39(71)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 38(70)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 37(69)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 36(68)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 35(67)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 34(66)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 33(65)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 32(64)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 31(63)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 30(62)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 29(61)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 28(60)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 27(59)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 26(58)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 25(57)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatn 24(56)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatn 23(55)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatn 22(54)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatn 21(53)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 20(52)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 19(51)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 18(50)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 17(49)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 16(48)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 15(47)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 14(46)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 13(45)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 12(44)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 11(43)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 10(42)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 9(41)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 8(40)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 7(39)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 6(38)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 5(37)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 4(36)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 3(35)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 2(34)2013

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 1(33)2013