Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Walnego Zgromadzenia oraz konferencji wyjazdowej, które odbyły się 2-3 marca w Pałacu Maciejewo.

11 stycznia odbyło się spotkaniektórego tematem przewodnim były kluczowe zmiany w podatkach w 2018 roku. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców 2017.

Targi Pracodawców to pierwsze tego typu wydarzenie na Pomorzu Zachodnim. Blisko pięćdziesiąt zachodniopomorskich firm przygotowało ponad 1000 ofert pracy.

Lewiatan o podwyżce czynszów komunalnych w Szczecinie (z dn. 20.11.2012)

Od 1 grudnia zaczną obowiązywać nowe zasady naliczania czynszów komunalnych. Lokatorzy zaczną płacić rachunki z wyższymi niż dotychczasowe stawkami najmu od kwietnia 2013 roku.

ZPPZ Lewiatan podkreśla, że dokonywanie tego rodzaju działań powinno być poprzedzone konsultacjami społecznymi oraz odpowiednią polityką informacyjną
przygotowującą mieszkańców do podwyżek.

Ekspert Lewiatana, radca prawny Tomasz Całusiński zwraca uwagę na konieczność przeprowadzenia badań, czy tak wysokie podwyżki, przekraczające nierzadko 50% dotychczasowej kwoty, wpłyną na ściągalność czynszów i na możliwość dokonywania zapłaty tych czynszów przez dotychczasowych lokatorów. Prawdopodobna jest sytuacja, w której pomimo dokonania podwyżki, wpływy do budżetu z tego tytułu będą mniejsze, a jednocześnie zmniejszą się możliwości konsumpcyjne wśród mieszkańców, którzy zamiast wydawać środki na towary konsumpcyjne dokonywać będą płatności zwiększonych czynszów.

Treść uchwały należałoby dokładnie przeanalizować pod kątem jej zgodności z przepisami ustawy z dnia 21.06.2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w szczególności zaś z przepisami art. 8a i 9 przewidujących określony tryb oraz możliwości podwyżki czynszu, jak również zgodności podwyżek z wieloletnim planem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (art. 21 tej ustawy) - mówi r.pr. T. Całusiński. Analiza ta może nastąpić w toku postępowania nadzorczego przeprowadzonego przez Wojewodę w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, jak również w toku dalszej kontroli sądowo-administracyjnej.