"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Walnego Zgromadzenia oraz konferencji wyjazdowej, które odbyły się 2-3 marca w Pałacu Maciejewo.

11 stycznia odbyło się spotkaniektórego tematem przewodnim były kluczowe zmiany w podatkach w 2018 roku. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców 2017.

Targi Pracodawców to pierwsze tego typu wydarzenie na Pomorzu Zachodnim. Blisko pięćdziesiąt zachodniopomorskich firm przygotowało ponad 1000 ofert pracy.

O zmianach w projekcie ustawy o VAT ( z dn. 08.11.2012)

Korzystnym dla przedsiębiorców rozwiązaniem jest ustalenie na dzień 1 stycznia 2014 r. początku obowiązywania nowych zasad ustalania terminu na rozliczenie VAT.

Lewiatan miał swój udział w poselskich poprawkach do projektu ustawy o VAT, które zostały przyjęte przez Sejmową Podkomisję Stałą do spraw monitorowania systemu podatkowego w dniu 6 listopada. 

Kontrowersje budziła przede wszystkim treść zawartego w projekcie art. 19a. Zgodnie z tym artykułem obowiązek podatkowy miałby powstawać z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Taka zmiana byłaby wyjątkowo niekorzystna dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi masowo, np. z branży telekomunikacyjnej, czy energetycznej. Konieczne byłoby przebudowanie systemów księgowych, a to z kolei obciążyłoby szczególnie dużych i średnich podatników sporymi nakładami finansowymi. Przyjęte przez podkomisję poprawki wprowadzają wyjątek od ogólnej zasady, dla takich usług.

Po zmianach  obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego oraz świadczenia m.in. usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych powstawał będzie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak, niż z upływem terminu płatności.

Korzystną poprawką jest też wprowadzenie do projektu ustawy przepisów umożliwiających nabywcy towaru lub usługi wystawienie noty korygującej, w przypadku gdy faktura zawiera drobne błędy. Złożony do Sejmu projekt nie przewidywał takiej możliwości. Przepisy zawarte w projekcie przewidywały, że każda pomyłka musiałaby być korygowana na podstawie faktury korygującej. Przy drobnych pomyłkach, w mało istotnych elementach faktury wystawianie faktury korygującej byłoby znacznym utrudnieniem.

Przyjęto też zmianę dot. brzmienia art. 86 ust. 10 ustawy, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Projekt Ministerstwa Finansów zawierał warunek, że prawo to, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Lewiatan postulował zmianę, aby prawo do obniżenia podatku należnego przysługiwało pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie dwóch miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Szczęśliwie podkomisja przyjęła postulat.

Uwzględniono także postulat przedsiębiorców dotyczący wydłużenia vacatio legis. Termin, w którym przepisy miały zacząć obowiązywać przesunięto z dn. 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2014 r.