"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców 2017.

Targi Pracodawców to pierwsze tego typu wydarzenie na Pomorzu Zachodnim. Blisko pięćdziesiąt zachodniopomorskich firm przygotowało ponad 1000 ofert pracy.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej i giełdzie kooperacyjnej w Niemczech w dniach 24–26.09.2017 dla firm z sektora spożywczego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Integracja

Pomagamy przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie doświdczeń.

Organizujemy wiele wydarzeń sprzyjających integracji i wymianie kontaktów. Jedną z ważniejszych konferencji jest organizowana corocznie od trzech lat dwudniowa konferencja pn. Biznes dla Regionu, Region dla Biznesu, podczas której przedstawiciele biznesu, polityki, mediów i nauki mogą w sprzyjającej atmosferze porozmawiać o ważnych tematach.

Konferencja Biznes dla Regionu, Region dla Biznesu to jedyna w województwie tej rangi inicjatywa otwierająca pola porozumienia i współpracy między biznesem a polityką. Celem Konferencji jest konstruktywna konfrontacja oczekiwań zachodniopomorskiego biznesu z aktualną pracą i planami władz ustawodawczych i samorządowych oraz integracja tych środowisk.