"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Walnego Zgromadzenia oraz konferencji wyjazdowej, które odbyły się 2-3 marca w Pałacu Maciejewo.

11 stycznia odbyło się spotkaniektórego tematem przewodnim były kluczowe zmiany w podatkach w 2018 roku. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców 2017.

Targi Pracodawców to pierwsze tego typu wydarzenie na Pomorzu Zachodnim. Blisko pięćdziesiąt zachodniopomorskich firm przygotowało ponad 1000 ofert pracy.

Pracodawcy chcą wyższej ulgi na badania i rozwój

Obecne preferencje podatkowe nie zachęcają przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój. Wprowadzona od 1 stycznia 2016 r. ulga podatkowa  w wysokości odliczenia 30% kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników, oraz 20% (MŚP) i 10% (duże), jeżeli chodzi o pozostałe koszty jest niewystarczająca. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan proponuje jej podwyższenie.

Pracodawcy odnieśli się do projektu ustawy określającej warunki prowadzenia działalności innowacyjnej oraz rekomendacji dla przygotowania Białej księgi innowacji.

Proponujemy podwyższenie poziomu odliczenia do wysokości 100%, przy jednoczesnym wprowadzeniu dla wszystkich przedsiębiorców, tj. MSP oraz dużych jednakowej stawki odliczenia dla innych kosztów kwalifikowanych ulgi, niż koszty wynagrodzeń. Naszym zdaniem stawka odliczenia nie powinna różnicować firm małych i średnich oraz dużych. To właśnie duże firmy są motorem badań w wielu obszarach i to one pociągają za sobą małe i średnie, dzieląc się z nimi wiedzą
i doświadczeniem – mówi Małgorzata Boguszewska, przewodnicząca Zespołu ds. ulgi B+R Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowo uzasadnione jest nagradzanie tych przedsiębiorców, którzy prowadzą współpracę z jednostkami publicznymi, takimi jak uniwersytety, politechniki i inne jednostki badawczo-naukowe. Rada Podatkowa proponuje także wprowadzenie, tak jak na Węgrzech (300%), dodatkowej stawki odliczenia w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego, aby wzmocnić współpracę sektora prywatnego z  publicznym. Również w Czechach istnieje mechanizm zachęcający przedsiębiorców do współpracy z jednostkami publicznymi.

Rada Podatkowa proponuje również rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych i umożliwienie ich rozliczania na bieżąco, przy kalkulacji miesięcznej zaliczki na ich poczet.

Pracodawcy rekomendują także wprowadzenie innych ulg podatkowych:

  1. wprowadzenie ulgi „Patent Box”, na wzór rozwiązań zastosowanych np.  w Wielkiej Brytanii, obniżającej wysokość podatku CIT do poziomu 10% za sprzedaż praw własności intelektualnej.
  2. dopuszczenie możliwości powoływania spółek celowych nie tylko przez jednostki naukowe, lecz również przy współtworzeniu ich ze spółkami komercyjnymi jako współwłaścicielami.

Informacja z dnia 12 kwietnia 2016 r.