"Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi."

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Walnego Zgromadzenia oraz konferencji wyjazdowej, które odbyły się 2-3 marca w Pałacu Maciejewo.

11 stycznia odbyło się spotkaniektórego tematem przewodnim były kluczowe zmiany w podatkach w 2018 roku. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców 2017.

Targi Pracodawców to pierwsze tego typu wydarzenie na Pomorzu Zachodnim. Blisko pięćdziesiąt zachodniopomorskich firm przygotowało ponad 1000 ofert pracy.

Przedsiębiorcy proponują zmiany w KRS

W Krajowym Rejestrze Sądowym  nie powinny znaleźć się przepisy regulujące kwestie materialno-prawne związane z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców w okresie zawieszenia, jego skutki w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych – uważa Konfederacja Lewiatan. Takie regulacje powinny być umieszczone w Prawie przedsiębiorców.

Zmiany w ustawie  o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzają wiele przepisów  związanych z zawieszeniem wykonania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Stanowią one zasadniczo powtórzenie obecnej regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zdaniem Lewiatana takie rozwiązanie budzi uzasadnione wątpliwości. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym jest aktem prawnym, który reguluje postępowanie w przedmiocie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, skutki dokonanych wpisów, uprawnienia sądu rejestrowego, obowiązki poszczególnych podmiotów związane z dokonywaniem zgłoszeń itd.

Nie wydaje się wobec tego zasadne zamieszczenie w tym akcie prawnym szeregu przepisów regulujących kwestie materialno-prawne związane z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców w okresie zawieszenia (projektowany art. 20ba ust. 7 i 8 ustawy o KRS), skutki zawieszenia wykonywania działalności w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, sposoby obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z przepisami k.p.a. itp.

Regulacje takie (analogiczne w odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  oraz KRS) powinny znaleźć się w  jednym akcie prawnym kompleksowo regulującym prowadzenie działalności gospodarczej (a więc w ustawie – Prawo Przedsiębiorców), jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym.

Informacja z dnia 5 kwietnia 2017 r.