"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Walnego Zgromadzenia oraz konferencji wyjazdowej, które odbyły się 2-3 marca w Pałacu Maciejewo.

11 stycznia odbyło się spotkaniektórego tematem przewodnim były kluczowe zmiany w podatkach w 2018 roku. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców 2017.

Targi Pracodawców to pierwsze tego typu wydarzenie na Pomorzu Zachodnim. Blisko pięćdziesiąt zachodniopomorskich firm przygotowało ponad 1000 ofert pracy.

Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".

Celem projektu będzie wzmocnienie potencjału MŚP poprzez podniesienie kompetencji, dotyczących zarządzania personele. W ramach projektu opracowane zostanie narzędzie dla menedżerów, dotyczące zarządzania różnymi typami osobowości, które zostanie upowszechnione podczas warsztatów i konferencji. Ponadto w wybranych przedsiębiorstwach zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza potrzeb, na której podstawie zostanie opracowany i wdrożony program doradczy.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu II PO KL Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i Poddziałania 2.1.1 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności.