Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców 2017.

Targi Pracodawców to pierwsze tego typu wydarzenie na Pomorzu Zachodnim. Blisko pięćdziesiąt zachodniopomorskich firm przygotowało ponad 1000 ofert pracy.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej i giełdzie kooperacyjnej w Niemczech w dniach 24–26.09.2017 dla firm z sektora spożywczego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz TEICHERT & PARTNERS Psychologia i biznes Hubert Teichert już niebawem rozpoczną realizację projektu pn. "Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw".

Celem projektu będzie wzmocnienie potencjału MŚP poprzez podniesienie kompetencji, dotyczących zarządzania personele. W ramach projektu opracowane zostanie narzędzie dla menedżerów, dotyczące zarządzania różnymi typami osobowości, które zostanie upowszechnione podczas warsztatów i konferencji. Ponadto w wybranych przedsiębiorstwach zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza potrzeb, na której podstawie zostanie opracowany i wdrożony program doradczy.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu II PO KL Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i Poddziałania 2.1.1 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności.