Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze zadania - Henry Ford...

12 października w Filharmonii Szczecińskiej odbędą się pierwsze na Pomorzu Zachodnim Targi Pracodawców. To wydarzenie skierowane jest zarówno do osób planujących zmianę pracy, jak również do młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej i giełdzie kooperacyjnej w Niemczech w dniach 24–26.09.2017 dla firm z sektora spożywczego.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członkiń i Członków ZPPZ Lewiatan, które odbyło się w Pałacu Maciejewo w dniach 9 i 10 czerwca.

23 marca odbyło się seminarium dotyczące kluczowych zmian z zakresu zmian podatkowych.To kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskiej Akademii Lewiatana.

Rozwój, konkurencyjność, sukces – wdrożenie zarządzania strategicznego w zachodniopomorskich firmach

Kolejny projekt Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany od kwietnia 2017 roku w województwie zachodniopomorskim.

Projekt pn. Rozwój, konkurencyjność, sukces - wdrożenie zarządzania strategicznego w zachodniopomorskich firmach, skierowany jest do 135. przedstawicieli zachodniopomorskich MMSP, jego celem jest opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, które będą podstawą do ubiegania się przez przedsiębiorstwa i/lub ich pracowników o dotacje w ramach podmiotowego systemu wsparcia (czyli usługi świadczone w ramach Bazy Usług Rozwojowych).

Zapraszamy do kontaktu zainteresowane podmioty, które zamierzają wdrażać działania rozwojowe w oparciu o przygotowane przez profesjonalistów plany lub strategie rozwoju.